Teren zawodów

Las w Rydzynach to równiny peryglacjalne z rozsianymi wyspowo obszarami wydmowymi, gdzie rozpiętość wzniesień ponad poziom morza kształtuje się pomiędzy 200 a 245 metrów. Las charakteryzuje się bogatą zielenią oraz różnorodnością drzewostanów z większościowym udziałem gatunków liściastych.


Teren zamknięty

Organizator zamyka teren, w którym zostaną rozegrane Klubowe Mistrzostwa Polski w 2017 roku. Obszar obejmuje teren Lasu Rydzyny na południe od Pabianic. Zabrania się wstępu na ten teren zawodnikom oraz trenerom zawodników planujących startować w KMP 2017 roku. (Punkty 10.3-10.4 Zasad organizacji zawodów PZOS).